Son Sayı

Kapak  | İçindekiler  | Editörden  | Sayı Tam Dosyası


Ayşe Pelin Şahin Tekinalp  
19. YÜZYIL DUVAR RESİMLERİYLE TARİHE BAKIŞ Ss, 1-28
A Survey at History with 19th Century Mural Paintings
Doi Number :http://dx.doi.org/10.61620/tfra.1041
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mutlu Binark  
ANNEMİN SANDIĞI: SEUL’DEN ANKARA’YA BİR GÖÇ HİKÂYESİ ve ANLATISAL MİRAS Ss, 29-67
Mum's Chest: A Migration Story and Narrative Legacy from Seoul to Ankara
Doi Number :http://dx.doi.org/10.61620/tfra.1051
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Hanife Dilek Batislam  
DR. HÜSEYİN REMZİ’NİN MİR’ATÜ’L-BEYT’İNDE BİTKİLERLE TEDAVİ Ss, 68-80
Treatment with Herbs in Hüseyin Remzi’s Mir’atü’l-beyt
Doi Number :http://dx.doi.org/10.61620/tfra.1039
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Tülin Arseven  
SABAHATTİN ALİ’NİN KURTARILAMAYAN ŞAHESER ADLI ÖYKÜSÜ ÜZERİNE HERMENEUTİK BİR İNCELEME Ss, 81-98
A Hermeneutical Analysis on Sabahattin Ali's Story Titled the Unrecoverable Masterpiece
Doi Number :http://dx.doi.org/10.61620/tfra.1052
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ali Osman Öztürk  
PROF. DR. SAİM SAKAOĞLU İLE DEMOS YOLCULUĞUMUZ Ss, 99-116
Our DEMOS trip with Prof. Dr. Saim Sakaoğlu
Doi Number :http://dx.doi.org/10.61620/tfra.1042
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mustafa Sever  
YAŞANILAN SÜREÇTE TÜRK YEME-İÇME KÜLTÜRÜNDEKİ DEĞİŞİMLER Ss, 117-126
Changes in Turkish Eating and Drinking Culture in the Current Process
Doi Number :http://dx.doi.org/10.61620/tfra.1050
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Sevda Arslan  
MEZITHA’NIN ŞARKISI, ADİGE VE ABHAZLARDA GEYİK KÜLTÜ Ss, 127-149
The Song of Mezıtha the Deer Cult in Adyghe and Abhaz
Doi Number :http://dx.doi.org/10.61620/tfra.1036
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Halil Çetin  
KAZAK HALKININ ÖLÜM GELENEĞİ BAĞLAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN RİTÜEL ÖRNEKLERİ Ss, 150-173
Examples of Rituals Performed in the Context of the Death Tradition of the Kazakh People
Doi Number :http://dx.doi.org/10.61620/tfra.1040
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Dilek Yayla  
ALEVİ İNANCINDA ZÂKİRLİK GELENEĞİ ve KADIN ZÂKİR OLMAK: ZÂKİR TÜRKAN AKBIYIK Ss, 174-194
The Tradition of Zakir in Alevism Belief and Being a Female Zakir: Zakir Türkan Akbıyık

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Bora Hınçer  
45 YIL GEÇTİ ARADAN ve TEŞEKKÜRLER Ss, 195-201
Thanks after 45 Years

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Karabey Aydoğan  
BÜYÜK HALKBİLİMCİ İHSAN HINÇER İLE ARİFİYE’DEN KARACAOĞLAN’A DOĞRU Ss, 202-213
From Arifiye to Karacaoğlan with the Great Folklorist Ihsan Hınçer

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Oscar Szwabowski Çeviren: Mustafa Özbaş  
Hazırlama: YARI ÇEVRE HAYAT ÜZERİNE: AKADEMİK BİR VASAT ÂDEM OLMANIN OTOETNOGRAFİSİ Ss, 214-218
On Semiperiphery Life: Autoethnography of Being Academics Middleman

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ahmet Şükrü Somuncu  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Kubilay Aktulum. (2024) Etnik – Eleştiriye Giriş. Çizgi Kitabevi. ISBN 978-625-396-256-2, 342 sayfa. Ss, 219-224
Kubilay Aktulum. (2024) Ethnic – Introduction to Criticism. Çizgi Puplishing, ISBN 978-625-396-256-2, 342 pages.

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Metin Karadağ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: TFA Arşivinden Ss, 225-228
From TFA

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Serpil Aygün Cengiz  
10 Mayıs TFA Ankara Buluşması Ss, 229-334
Turkish Folklore Research Journal 10 May Ankara Meeting

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |