YAYIN POLİTİKASI


TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI (TFA)

Derneği Dergisi

YAYIN POLİTİKASI

Türk Folklor Araştırmaları Derneği dergisi, halkbilimi, edebiyat ve antropoloji alanlarında özgün ve kuramsal araştırma, inceleme, derleme, kitap tanıtımı ve çeviri makalelere yer verir. Derginin kısaltılmış adı TFA’dır; dergide ayrıca Yeni Yaklaşımlar, TFA Arşivinden Bugüne, Etkinlikler - Olaylar - Yaşananlar başlıkları altında ilgili yazılar da yayımlanabilir. Dergi Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki sayı yayımlanır.

Dergi dili Türkçe ve İngilizce’dir.  TFA, tamamen ücretsiz bir dergidir. Dergiye makale gönderimi için herhangi bir ücret alınmamaktadır.

Açık erişimli elektronik bir dergi olan TFA tarafından yayımlanan makalelere dünya çapında tüm araştırmacılar, tam erişime sahip olmakta ve herhangi bir abonelik ücreti ödemeden ulaşabilmektedir. Tüm makaleler kişisel, eğitsel ve bilimsel amaçlar için ücretsiz olarak Creative Commons Atıf-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY NC ND) ile lisanslanmıştır. Bu lisans uyarınca dergide yayınlanan her eser okuyucularına gayri ticari olmak, atıf verilmek ve değiştirmemek koşullarıyla okuma, indirme, kopyalama, dağıtma, basma, arama ya da tam metinlerine bağlantı yapma izni vermektedir. Daha geniş küresel bilgi alışverişini desteklemesi ilkesine dayanarak bu derginin içeriğine anında erişim sağlanabilir.

Yayımlanmak üzere gönderilen tüm makaleler, alan editörleri kurulu ve hakemlerce değerlendirilir.

Makale önerisi öncelikle dergi yayın ilkeleri ve yazım kuralları doğrultusunda biçim ve içerik açısından editor ön değerlendirme sürecinden geçer. Bu aşamada, derginin amaç ve kapsamı içerisine girmeyen, Türkçe ve İngilizce anlatım kuralları açısından yeterli görülmeyen, bilimsel açıdan kritik bilgi hataları içeren, özgün değeri bulunmayan ve derginin yayın politikalarını karşılamayan çalışmalar editör tarafından reddedilir. Ön değerlendirme sonucunda reddedilen makale gerekçeleriyle birlikte yazara iletilir.

Ön değerlendirme ve alan editörü incelemesi sonrası kabul edilen makale önerisi, yazar ve hakem kimliklerinin gizlendiği (yazar ve hakemin birbirinin ismini görmediği ve bilmediği) çift kör hakemlik (double-blind peer review) sürecine alınır. En az iki hakem makaleyi inceleyerek hakem değerlendirme raporlarını hazırlar. Bir hakemin olumlu diğer hakemin olumsuz görüş verdiği makaleler üçüncü bir hakeme gönderilir. Yayımlanacak esere ilişkin nihai karar, hakem çoğunluğunun görüşü doğrultusunda yayın kurulu tarafından verilir.

Makale önerisi editoryal ön değerlendirme süreci için verilen süre 10 gündür. Editoryal ön değerlendirmeyi geçerek değerlendirilmek üzere hakemlere gönderilen makalelerin hakem değerlendirme süresi 15 gündür. Belirtilen süre içinde hakem tarafından yanıt verilmesi beklenir. Bu sürenin aşılması durumunda editör yeni hakem ataması yaparak eski hakemden değerlendirme isteğini geri çeker. Hakem görüşleri doğrultusunda “düzeltme gerekli” kararı verilen çalışmaların düzeltilmiş metinleri yazar tarafından 15 gün içinde editöre iletilmelidir. Belirtilen sürede düzeltmesi yapılmayan çalışmalar yayım aşamasına geçmez ve derginin yayımlanacak sayısında yer alamaz. Hakem değerlendirmesi ve düzeltme işlemleri aksayan makaleler bir sonraki sayıda yayımlanma hakkına sahiptir.

Editörler ve alan editörler kurulu yazarların görüşlerden ve dergideki yayınlanan yazıların içeriğinden sorumlu değildir. Özgünlük, yazıların okunması ve hatalar bireysel yazarların sorumluluğundadır. Kör hakem değerlendirmelerinden geçen çalışmalar yayınlanmak üzere sıraya alınmaktadır. Yazarlar imzaladıkları yayın hakkı devir formu ile eserlerinin telifsiz yayınlanma hakkını TFA’ya devretmeyi kabul etmiş sayılır.

Dergide yayımlanmak üzere gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olması gerekir. Daha önce konferanslarda sunulmuş ve özeti yayımlanmış çalışmalar, bu durum belirtilmek üzere kabul edilebilir. Ayrıca, çalışma bir kurum tarafından destek görmüşse veya tezden üretilmişse çalışmanın sonunda verilecek notla bu durumun belirtilmesi gerekir.

TFA’ya gönderilen tüm makaleleri yayın öncesi intihal denetimi raporuna sahip olması şarttır. Benzerlik oranı %15’tir. Benzerlik oranının altında olan makaleler yayına kabul edilir. Raporu olmayan, bu oranı aşan ya da etik dışı davranışlar saptanan çalışmalar reddedilir.

Dergimizde yayımlanmak üzere gönderilen eserler dergi yazım kurallarına göre hazırlanmalıdır. Yazım kuralları ve ilgili şablon “Dergi Makale Şablonu” linkinde yer almaktadır.

Eğer makalede daha önce yayımlanmış alıntı, yazı, tablo, resim vs. varsa makale yazarı, yayın hakkı sahibi ve yazarlarından yazılı izin almak ve bunu makalede belirtmek zorundadır. Gerekli izinlerin alınıp alınmadığından yazar(lar) sorumludur.

Dergide yayımlanan çalışmaların içeriğinden kaynaklanan hukuki sorumluluk yazar(lar)a aittir. Dergi bu konularla ilgili hiçbir yasal sorumluluk kabul etmemektedir.

Yayımlanan makaleler dergi sitesinde ve Han Yazılım firmasında (İstanbul) arşivlenmektedir.

Dergi yönetimi, gönderilmiş yazılarda makale sahiplerinin bu koşullara uymayı kabul ettiklerini varsayar.