Amaçlar


Türk Folklor Araştırmaları dergisi, halkbilimi, antropoloji  ve edebiyat ile bu temel alanlarla bağlantılı diğer sosyal bilimler alanlarında yüksek kaliteli araştırmalar yayınlamaya adanmış açık erişimli, çok disiplinli bir dergidir. Dergi tarafından yayınlanan makaleler, her alandaki uzmanlar için önemli gelişmeleri temsil etmeyi amaçlamaktadır.

Hem yazarlar hem de okuyucular için verimli bir hizmet sunmayı taahhüt ediyoruz. Bağımsız editörlerden oluşan ekibimiz hızlı ve adil yayın kararları vermektedir. Kabul edilen makalelerin geniş bir okuyucu kitlesine ve ilgili çevrelere hızlı bir şekilde yayılması, sürekli çevrimiçi yayın programı ile sağlanmaktadır.