Hakkında


Tarihçe: Türk Folklor Araştırmaları, Ağustos 1949 ile Ocak 1980 arası dönemde çıkarılan aylık halkbilimi dergisidir. Ocak 1951 tarihinde İhsan Hınçer tarafından çıkarılan dergi bu tarihten itibaren Hınçer'in başkanlığını yaptığı Türk Halk Bilgisi Derneğinin yayın organı haline getirilmiş ve toplam 366 sayı yayımlanmıştır. Derginin varisi Bora Hınçer'in derginin yeniden yayın haklarını Metin Karadağ'a devretmesiyle dergi KKTC Türk Folklor Araştırmaları Kurumu derneğinin (KKTC) yayın organı olarak tekrar çevrimiçi yayıma başlamıştır. 
Türk Folklor Araştırmaları (TFA) dergisi, kuruluş ve yayım süreçlerindeki amaç, ilke ve kapsama uyarak genelde halkbilimi, antropoloji, edebiyat temel alanlarıyla bu alanlarla bağlantılı diğer sosyal bilimler dallarındaki özgün, yöntembilimsel makaleleri yayımlamaktadır. 

Dergi Ocak ve Temmuz aylarında yılda iki sayı yayımlanır. Kör hakem sistematiğinde, açık erişimli bir dergi olan TFA'da yer alan DOI kayıtlı makalelerin dili, Türkçe ve İngilizcedir. Dergi kural ve ilkelerine göre düzenlenmiş makaleler, dergi sitesindeki Makale Takip Sistemi aracılığıyla gönderilir. Bu ve benzer konular için info@turkfolklorarastirmalari.com veya tfadergisi@gmail.com adresine yazılabilir