Prof. Dr. Sakaoğlu’nun bilimsel çalışmalar yapan genç akademisyenlere desteği herkesçe bilinir. Ben de daha sonraki yıllarda giriştiğim her proje ve kitap yayını çabalarımda onu rehberliğinden yararlanmışımdır. 14.11.2002’de Folklor Araştırmaları Kurumu’nca verilen Türk Halk Kültürüne Hizmet Ödülü’nü onun elinden almış olmak da benim için bir gurur kaynağıdır. Prof. Dr. Saim Sakaoğlu ile 1993 yılı başında Demos Internationale Ethnographische und Folkloristische Informationen dergisinden Türkiye temsilciliği davetini almıştık. 1990’a kadar derginin amacı, o zamanki alt başlığından da anlaşılacağı gibi eski Doğu Bloku ülkelerinde gerçekleştirilen etnografik ve folklorik çalışmaları Batı ülkelerine tanıtmak biçiminde belirlenmişti. Doğu Almanya Bilimler Akademisi’nin 1990’da dağılmasıyla beraber, yayınevi Akademie Verlag derginin yayımına son verir. Sonunda İngiliz Gordon and Breach Science Publishers; Harwood Academic Publishers yayınevi grubunun, yayın hakkını satın almasıyla, mali sorunlar aşılınca, dergi 1992’de yeni bir profille çıkmaya başlar. Derginin yayın kurulunda Dr. Brigitte Emmrich dışında, 16 ülkeden tanınmış bilim adamları bulunmaktaydı. 1993’ten itibaren Prof. Sakaoğlu derginin yayın kurulunda Türkiye temsilcisi, ben de muhabir üye olarak görev üstlendik ve aşağıda ayrıntısı verilecek olan tanıtım yazılarına başladık. Önce 1996 yazında, Dresden Teknik Üniversite’nin bünyesindeki Halkbilim Çalışma Grubu’nun davetlisi olarak derginin dizin çalışmasına katılmış ve sonra 21-22 Kasım 1997’de Slovakya’nın başkenti Bratislava’da düzenlenen 3. Genel Yayın Kurulu Konferansı’nda hem Prof. Sakaoğlu’nun hazırladığı Türkiye halk bilim raporunu hem de kendi hazırladığım bildiriyi sunmuştum. Bu yazıda DEMOS dergisinde birlikte görev yaptığımız süre içinde Almanca olarak tanıttığımız kitap, makale ve etkinliklerin bir dökümü yapılacaktır. Bu dökümü önce yıllar itibariyle sayıca (nicelik olarak) gösterecek, daha sonra kısaca nitel olarak değerlendirmeye çalışacağız.