Bu çalışmada annem Naile Binark'ın aile yadigârı Kore sandığının üç kuşağı kapsayan hikâyesini kültürel materyal olarak ele aldım. Annemin ailesinin Rusya'dan Kore'ye ve Türkiye'ye göç yolculuğunda, sandığın taşıdığı anlatısal mirasın izini tarih çalışmaları, fotoğraf albümündeki görseller, kişisel anlatılar izini sürdüm. Eşyaların yaşamımızda kullanım değeri ve işlevleri dışında anlatısal mirası oluşturduğunu Kore sandığının üç kuşağın yaşamındaki yerini anlatarak aktardım. Annemin Kore sandığı, annemin vefatı ile birlikte Kore Kültür Merkezi'ne bağışlanmış olup hikâyesini aktarmaya orada devam etmektedir.