Anahtar Kelimeler
Dil, Fransızca, Türk göçmenler, ikinci nesil, bütünleşme, antroponim