Göçmenler ve onların soyundan gelenler için isim verme pratikleri, ev sahibi topluma entegre olmanın bir yolunu temsil etmektedir. Aşağıdaki mülakatlar, Kuzeydoğu Alsace'daki Türk kökenli genç kuşak kadınların ilk isimleri seçerken üç önemli kriter kullandıklarını ortaya koymaktadır:1) uygun uzunluk, 2) Fransızca telaffuz ve 3) seçilen isimlerin Türkçe anlamı. Fransızcada kötü çağrışımları olan Türkçe isimler hiç kullanılmamaktadır. Yarı yapılandırılmış görüşme yaklaşımını kullanarak, isim verme kararlarının başka bir topluma entegrasyonu sağlayabileceğini gösteriyorum. Çalışmanın bulguları, ilk isim seçiminde Türk mirası korunurken bile entegrasyonu göstermek için önemli bir isimlendirme kararı olduğunu göstermektedir. Bu araştırma, göçmen topluluklar arasında onomastik araştırmaları ve entegrasyon üzerine yapılan çalışmalara katkıda bulunmaktadır