Anahtar Kelimeler
bir lira, Kemal Ragıp, Lukacs, roman kuramı, para